Kako bi Google mogao da se bori protiv web spama na društvenim mrežama

5036 views Ostavite Vaš komentar
social media fingerprints

Koliko god se dugo zna za SEO, Google je imao osobu zaduženu za vođenje borbe protiv web spama – neželjenog sadržaja. On se zvao Matt Cutts i njegov položaj je evoluirao tokom godina u posrednika Google-a. Govorio je o akcijama koje će Google preduzimati u borbi protiv web spama, o kvalitetu sadržaja itd. Matt je trenutno na produženom odmoru (zapravo preko godinu i po dana) od Google-a.

Do nas su došle vesti da će Google zameniti Matt Cuttsa koji je na mestu glavnog odgovornog za pitanja spama, ali da nova osoba zadužena za web spam u Google neće biti glasan kao što je to bio Matt Cutts, međutim, ne žele ni da otkriju njegov ili njen identitet.

Pa dobro, kako Google želi dalje?

Patent koji odobren na ime Google-a cilja otrkivanje spama na društvenim mrežama. Počinje tako što definiše spam i informiše o rešenjima:

Spam je široko rasprostranjen problem na Internetu. Spam (gomila bezvrednih ili neželjenih poruka) je generalno, identična poruka poslata ogromnom broju ljudi koji to nisu tražili ni želeli. Kada kažemo spam, obično se mislim na neželjene poruke koje nam stižu pitem elektronske pošte, međutim on je rasprostranjen i na

Spamer pravi veliki broj identičnih ili sličnih postova. Oni se mogu raširiti putem elektronske pošte, online servisa ili blog postova kao i putem društvenih mreža. Relevantan aspekt za spamera je pokrivenost. Veći broj jedinstvenih korisnika koji su videli spam post, veći je broj mogućnosti da se monetarizuju radnje koje su opisane u spam poruci. Korisnik koji se “upeca” sledi uputstva iz spam poruke što dovodi do toga da spamer zaradi novac.

Neke socijalne mreže dozvoljavaju javno postovanje. Korisnik može da komentariše na javnom postu. Spamer takođe može da komentariše.

Ovaj patent posebno cilja spam na društvenim mrežama i jedinstvene karakteristike vezane za njh. Govori nam da je jedna od osobina društvenih mreža pronalaženje i identifikacija popularnih sadržaja koji se dele unutar društvene mreže. To omogućava popularnim artiklima da se pojave kod drugih članova.

Detekcija otiska prsta

 

Fingerprints

 

Patent predlaže pristup za otkrivanje spama preko društvenih mreža. To se postiže uključivanjem spam detektora koji uključuje module kao što su generator otiska prsta, modul za komparaciju i modul odgovora, tako da kada se spam jednom otkrije i identifikuje, bude i odgovoreno na događaj. Modul otiska prsta snima karakteristike spama koji vidi bilo gde. Komparacioni modul može da se koristi da se identifikuje otisak prsta u komentarima ostavljenim na društvenim mrežama. On nam govori sledeće:

Otisak prsta se poredi sa ostalim otiscima prstiju koji su prethodno generesani i uskladišteni. Ako otisak odgovara nekom od prethodnih otisaka, predpostavlja se da je u pitanju spam pa se i postupa u skladu sa tim. Ako otisak ne odgovara ni jednom od uskladištenih otisaka prstiju, biće publikovan na društvenim mrežama.

Patent nam govori koje prednosti donosi sa sobom:

  • Prvo, spam detektor sprečava da se komentari koji su spam publikuju na društvenim mrežama.
  • Drugo, spam detektor može biti upotrebljavan sa ostalim signalima radi poboljšanja identifikacije spama
  • Treće, spam detektor se može koristiti za bilo koji generisani sadržaj radi eliminisanja ili smanjenja spama.

spam detector

Patent:

Detekcija spama na društvenim mrežama
Pronalazači: Christopher Jones i Stephen Kirkham
Dodeljeno Google-u
US Patent 9,043,417
Odobreno May 26, 2015
Predato: July 10, 2012

Rezime

Otkriven je sistem i metoda za detekciju spama na društvenim mrežama putem spam detektora. Sistem se sastoji od prijemnog modula za artikle, generatora otiska prsta, komparatora otisaka prstiju, smeštanja otisaka prstiju i modula za odgovore na spam. Komentar je primljen od strane prijemnog modula i otisak prsta se generiše generatorom otisaka pomoću komentara.

Spam detektor deluje kao:

  • Sprečava da sadržaj bude publikovan ili prenet na društvene mreže
  • Uklanja korisnike koji vređaju putem društvenih mreža
  • Ovaj patent nam govori kada ljudi prave slučajne greške kada objave duplo neki sadržaj

Ako se otisak prsta ne podudara sa prethodno uskladištenim otiscima prstiju, nastavlja se objavljivanje komentara na društvenim mrežama. Takođe, ako se otisak podudari sa onim u bazi, spam detektor to identifikuje kao duplicirani sadržaj. Može se desiti i slučajna greška ili pokušaj spama. Ako nakon nekog prihvaćenog komentara stigne isti takav novi zahtev za razmatranje, on se smatra za duplikat nastao greškom. Sa druge strane, ako je predloženi komentar različit od originalnog, verovatnost da je nastao greškom je znatno manja i samim tim se smatra kao spam. Kao što je gore navedeno, ova dodatna obrada može odbiti komentar za publikovanje, izvršiti automatsku ili ručnu proveru korisnikovog posta, ućutkati korisnika ili mu onemogućiti pristup nalogu.spam comments

Većina patenta ne opisuje kako se potencijalno može prepoznati spam, ali uključuje postupak kojim se pokušava utvrditi verovatnoća da je komentar spam primenom različitih pravila kao što smo opisali gore, kao i druge politike kako bi se kategorisali komentari na osnovu signala u vezi sa tim komentarom. Pominje se pet različitih kategorija, i svaka se odnosi na akciju koju vrši modul za spam odgovore na osnovu kategorizacije. Patent nam ne govori konkretno ništa o tim pravlilima.Korisnici društvene mreže mogu biti isključeni sa servisa na osnovu ovog patenta:

Na primer, ako već ima određeni broj dupliciranih komentara od jednoj istog korisnika, i ako su oni nastali u veoma kratkom vremenskom intervalu, ili je lokacija sa koje se pristupa nalogu identifikovana kao lokacija koju koriste spameri, postoji velika verovatnoća da je komentar spam. Ako se to potvrdi, ovaj postupak isključuje nalog korisnika i postupak se završava.

Drugi, manje očigledni signali da se neko potencijalno bavi spamovanjem mogu aktivirati ručnu reviziju i proveru postupaka.

U redu, patent nam ne daje sve na tanjiru šta je spam zaista ali pokazuje nam načine na koji se aktiviraju negativne posledice spama. Ako bi i pružili više informacija, svakako ne bi tog tipa – olakšati ljudima lakše spamovanje pretraživače bi bio krajnje nepoželjan efekat. Najviše Matt Cuttsovu zamenu, ko god to bio.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.