Google Search Console

Google Search Console - A Rebranded Version of Webmaster Tools

Šta je Goole Search Console?

Google Search Console (ranije Google Webmaster Tools) je kolekcija alata i resursa namenjena vlasnicima web sajtova, webmasterima i SEO profesionalcima i služi kao pomoćno sredstvo za praćenje performansi sajta kada je u pitanju Google indek pretraživanja.

Fukcije uključuju informacije o prikazu na pretraživanjima, frekvencija pretraživanja, tehničke ispravke statusa, indeksiranje podataka i dodatne obrazovne resurse.

Google Search Console je svoj sadašnji naziv dobio 2015. godine a ranije je bio poznat pod nazivima Google  Webmaster Central i Goog Webmaster Toos.

Najnovije