Marketing Sadržaja

Marketing sadržaja

Šta je tačno marketing sadržaja?

Postoji više verzija definicije šta je marketing sadržaja ali evo je najkonciznija

Marketing sadržaja je strateški marketinški pristup u kreiranju i distribuciji vrednog, relevantnog i doslednog sadržaja radi privlačenja i sticanja jasno definisane publike – sa ciljem privlačenja profitabilnih akcija od strane kupca.

Ukratko, umesto jednostavnog izbacivanja na tržište proizvoda i usluga, treba da pružate informacije koje čine vaše kupce inteligentnijim. Osnova ove strategije je uverenje da ako vi kao preduzeće pružate dosledne, vredne informacije za kupce, od njih ćete biti sigurno nagrađeni boljim poslovnim odnosom i lojalnošću.

Najnovije