Social SEO

Social SEO

Pretraživači sve više koriste društvene medijske aktivnosti kao što su Likes, Tweets, Shares i +1 kako bi utvrdili koje su stranice relevantnije za ključne reči pretraživanja i pružiti personalizovano iskustvo pretrage. To pruža izvanrednu priliku ljudima iz marketinga kako bi iskoristili društvene mreže i direktno uticali na SEO, poboljšali rang na pretrazi i povećali zaradu kroz prirodno pretraživanje.

Najnovije