Google Panda Ažuriranje

google panda

Šta predstavlja Google Panda ažuriranje ?

Google Panda ažuriranje je filter pretraživanja predstavljen u februaru 2011. godine, imao je za cilj da se zaustavi visoko rangiranje sajtova sa nekvalitetnim sadržajem. Panda se ažurira s vremena na vreme. Kada se to dogodi, sajtovi koji su bili pogođeni nekim od predhodnih ažiriranja mogu se vratiti u prethodno stanje ako su napravili neophodne promene. Panda takođe može pogoditi sajtove koji su se jednom već izvukli iz problema što znači da možete biti “žrtva” lažno pozetivnog ažuriranja.

Najnovije