Najveća greška kod pravljenja cene za SEO usluge

8274 views Ostavite Vaš komentar
cenovnik SEO usluga

Svi smo bili u ovoj situaciji. Sedimo za stolom sa potencijalnim klijentom, sat vremena razgovaramo o SEO strategiji, prethodnim klijentima, iskustvima i očekivanjima u vezi budućih rezultata. Nakon toga usledilo je pitanje. Klijenta interesuje cena. Naravno, nastavljate veoma oprezno jer je to vrlo osetljiva tema. Znate da su im druge SEO kompanije dale cene na mesečnom nivou i da su neki izašli sa veoma niskom cenom. Ne želite klijenta odbiti visokom cenom a opet ne želite podceniti sebe i izgledati kao amater. Dakle, razmišljate kao i svaki drugi SEO profesionalac. U ovom trenutku možete napraviti kardinalnu grešku – dati cenu ! Nikada ne dajite cenu SEO usluga sve dok ne dobijete informaciju o budžetiranju projekta.

SEO cena pitanja

Zašto je davanje prvo cene za SEO usluge velika greška?

Klijentima zaista na početku možete da kažete sledeće: SEO je kao moda, a moda nikada ne prestaje. Dalje, ako se SEO nikada ne završava, kako možete potencijalnom klijentu dati preciznu cenu. Nikako. Dati konkretnu cenu u odnosu na to koju oblast klijent pokriva (satovi, automobili, obuća, neke usluge…) nije dobar put kojim trebate ići. Ili nešto tipa, doneću vam 10.000 posetilaca i to će vas koštati toliko je takođe pogrešno. Veoma brzo ćete shvatiti da ste prvo počeli da dajete jako niske cene, samo da biste došli do posla a zatim ćete praviti sve moguće greške koje ovde ne bih ni pominjao. Vreme je da počnete razmišljati drugačije što se cena tiče.

Nikada nemojte iznositi cenu SEO usluga dok ne dobijete informaciju o budžetu. Recite da SEO zapravo nema cenu, jer SEO nikada ne prestaje. Recite da možete potrošiti na njihov web sajt 2 sata dnevno ali možete i 10 sati. Ili 20 sati mesečno ili čak 100 sati. Nikada nećete saznati budžet klijenta dok ne pitate. Postavite upit za šestomesečni ili godišnji budžet. Ako ste u 2015. godini, pitajte za SEO budžet za 2016. godinu. Ako postupite drugačije, reskirate da izgubite posao jer ste ponudili previsoku ili prenisku cenu.

Šta ako potencijalni SEO klijent odbije dati budžet?

Ako vaš mogući SEO klijent i dalje odbija dati budžet, dajte im primere drugih klijenta sa kojima sarađujete tako da pokažete da ima onih koji troše između 100 EUR i 1K EUR mesečno (cifre su date samo kao primer). Ovo radi, zaista! Kada od vas čuju primere budžeta oni će Vam dati svoje, zato što je ono što ste izneli u stvari poziv za akciju i informacija koliko drugi troše. Tekođe, klijenti uglavnom ne žele da troše vreme na utvrđivanje koja je zaista prava vrednost koju bi želeli da ulože, da li će uložiti premalo ili previše. Posle ovoga, veoma mali broj potencijalnih klijentata će zaista odustati od davanja budžeta i eventualne poslovne saradnje sa Vama.

Zaključak

Nemojte praviti greške kod davanja cena za SEO usluge. Nikada se ne izlećite sa cenom dok ne dobijete info o budžetu. Insistirajte na dobijanju budžeta, igranje sa otvorenim kartama, kada je u pitanju SEO, je vrlo nezahvalan posao i velika je šansa da pretrpite neuspeh na samom početku.

Ako imate neko pitanje, želite da podelite neko razmišljanje, imate komentare niže, pozdravljam svaku vašu aktivnost!

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.