Poglavlje 1: Vrste faktora uspeha na pretraživačima

search engine optimizacija

Postoje tri glavne grupe kod Periodnog sistema SEO faktora uspeha:

  • SEO na stranicama sajta (OnPage SEO)
  • Optimizacija sajta van njegovih stranica (OffPage SEO)
  • Narušavanje / kršenja SEO pravila

Svaka grupa i podgrupa kao i svako poglavlje biće temeljno objašnjeni. Podgrupe sadrže jadan ili više SEO faktora sve sa specifičnom težinom i značajem.

Narušavanja SEO pravila su smeštena unutar grupa i podgrupa o kojima se govori.

Periodnog sistema SEO faktora uspeha

Vidite li dva slova skraćenice na grafikonu ? Ne, na slici nema simbola za zlato (Au) ili gvožđe (Fe) ! To je asocijacija na periodni sistem elemenata i pojedinačne osobine svakog elementa.

Izrada periodnog sistema SEO faktora uspeha je išla u pravcu da se napravi nešto intuitivno. Prvo slovo svakog ‘SEO elementa’ dolazi iz podgrupe a drugo slovo predstavlja individualni faktor.

SEO faktori rade u kombinaciji

Ni jedan SEO faktor vam ne garantuje visoku poziciju na pretraživačima. Odličan naslov neće vam pomoći ako je sadržaj na stranici nije kvalitetan. Veliki broj linkova na stranici takođe neće pomoći ako su lošeg kvaliteta. Pozitivni faktori na stranici mogu povećati uspešnost pozicioniranja dok prisustvo negativnih fakora može pogoršati sve ono što ste pozetivno uradili.

SEO na stranicama sajta (OnPage SEO)

SEO na stranicama sajtaSEO na stranicama sajta je potpuno u rukama onih koji kreiraju sajt i sadržaj. Koji tip sadržaja objavljujete? Da li se pridržavate neophodnih HTML pravila kako bi sadržaj bio pravilno identifikovan i označen kao značajan od strane pretraživača (i posetilaca). Da li arhitektura vašeg sajta pomaže ili otežava pretraživačima da dođu do sadržaja koji ste publikovali?

Optimalizacija sajta van njegovih stranica (OffPage SEO)

Optimalizacija sajta van njegovih stranica (OffPage SEO)Nad optimizacijom sajta van njegovih stranica ne postoji direktna kontrola. Pretraživači ovo koriste pošto ne žele samo da se oslanjaju na signale koji dolaze iz kontlolisane sredine i to ne daje najbolje rezultate. Na primer, neki izdavači mogu pokušati da svoje sadržaje učine relevantnijim nego što su oni zaista u stvarnosti.

Milijarde stranica su objavljene na internetu i uzimanje u obzir samo faktora direktno sa web stranice nije dovoljno. Više signala je potrebno prikupiti da bi se odredili i sortirali najbolji rezultati pretrage.

Narušavanje i kršenja SEO pravila i kazne kod rangiranja

Da ne bude zabune, pretraživači žele da primenjujete SEO znanja jer to pomaže postizanju boljih rezutata na pretraživačima. Pretraživači pružaju pomoć u vidu smernica, blog postova, video uputstava kako primeniti određene SEO tehnike.

Međutim, postoje određene tehnike koje pretraživači tretiraju kao “spam” ili “black hat”, i to može dovesti do toga da vaše stranice dobiju negativne poene, kazne ili da čak budu kompletno uklonjene a prikazivanje web sajta zabranjeno na pretraživaču.

Kršenja SEO pravila je generalno govoreći taktika kojom se pokušava izmanipulsati pretraživač koji pokušava odrediti i dodeliti rank određenoj stranici web sajta ili celom web sajtu.

Ponderisanje faktora kod rangiranja pretrage

Svi faktori faktori koji će biti prikazani su ponderisani na skali od jedan do tri, što je prikazano u gornjem desnom uglu svakog faktora (ponderisanje je određivanje važnosti pojedinačnih veličina nekog niza prilikom izračunavanja srednje vrednosti). Ocena 3 (tri) predstavlja nešto najvažnije i na to trebate obratiti posebnu pažnju pošto ima veći uticaj nego ostali faktori.

To svakako ne znači da faktori kojima je data težinska vrednost dva i jedan nisu važni. Važni su. Samo nešto manje, relativno govoreći, u poređenju sa drugim faktorima. Kršenje pravila se takođe ponderuje ali negativnim vrednostima tako da je vrednost tri najnegativnije i potencijalno najviše može da ošteti vaš SEO.

Ponderisanje je bazirano na kombinaciji šta pretraživači imaju reći, istraživanjima SEO zajednice kao i lične ekspertize i iskustva vezanih za ovu temu u dugom nizu godina. Nemojte očekivati da je sve ovo perfektno i ne mogu se svi složiti sa ovim podacima. Jako je bitno da sa razumevanjem i kritički razmotrite sve faktore i pridodate ih svom iskustvu koje već imate.

Budite uvereni, ovo je veoma koristan opšti vodič.

“Nedostatak” SEO faktora i filozofija vodiča

Iskusni SEO stručnjaci se mogu pitati zašto određeni broj faktora nije prikazan. Na primer, kako to da ALT tekst ili boldovanje reči  nije uključeno u HTML faktore?

I koji je odgovor? Smatram da te stvari nisu važne, relativno govoreći. Ne pokušavam da ismislim toplu vodu iz bojlera i obuhvatim sve moguće signale (Google ih ima preko 200) i pod-signale (Google ih ima preko 10.000).

Umesto toga, cilj Periodnog sistema SEO faktora uspeha i sličnih vodiča jeste da se svi oni koji su novi u SEO tematici fokusiraju na širu sliku i možda omoguće iskusnim SEO stručnjacima da pritisunu “reset” taster ako su se nešto neiskusniji čitaoci ovih tekstova pomalo izgubili u šumi SEO pravila, faktora i signala.

Ovaj SEO vodič se ne bavi time da li su ključne reči u naslovu nekog teksta na početku ili na kraju. Takođe, nećemo pokušavati da procenimo koliko težine nosi H1 tag naslova u odnosu na H2.Namerno je izbegnuto da se ide u sitne detalje jer takve stvari često odbijaju čitaoce i one koji žele nešto da nauče. Umesto toga, nadam se da ćete usvojiti savete da stranice treba da imaju opisne naslove koji ukazuju na strukturu stranice sve sa ispravno unetim tagovima u zaglavlju i dalje pravilno formatiranim tekstovima.Uradite ovo dobro i vi ste već uradili dobro 90% posla kada su u pitanju najvažniji HTML faktori.Isto tako, nećemo se baviti time da li reputacija na Twitter-u ne vredi više nego na Facebook-u. Umesto toga, pokušavamo da pomognemo ljudima da razumeju da posedovanje naloga na glavnim i respektabilnim socijalnim mrežama koje privlače veliki broj posetilaca može značajno pomoći u postizanju uspeha kod pretrage.

Želite više saznati o faktorima rangiranja ?

Znamo da neki od vas žele da nauče nešto više o pojedinim celinama. U tom slučaju idite na Moz Search Engine Ranking Factors anketu (pogledajte rezultate iz 2013 i 2011.) vredi pogledati. Svake dve godine stotine kvalitetnih SEO stručnjaka utvrđuju važnost oređenih faktora rangiranja. Nadamo se da ćete ono što je opisano u našim tabelama biti uzeto u obzir kao osnova za sva dalja istraživanja koja budete sprovodili.

Osim toga, mnogi faktori uspeha nisu uopšte algoritamski faktori. Content Research (element Cr) ima veliku težinski faktor kada govorimo o OnPage faktorima i predstavlja proces istraživanja reči koje ljudi koriste da bi pronašli vaše sadržaje. Razumevanje vaših korisnika/posetioca je veoma važno za SEO uspeh iako to nije faktor za rangiranje.

Na našem sajtu pored velikog broja raznih tekstova imate i deo o tome Šta je SEO / Optimizacija za pretraživanje? i tu se možete pročitati jos neke vodiče koji vas upućuju u osnove SEO.

Naravno, vodič koji upravo čitate je odličan izvor informacija za razumevanje ključnih SEO faktora. Predlažemo da pogledate linkove koje smo niže ispisali i nasavite čitanje SEOLend vodiča za SEO.

Poglavlja: Početna1: Faktori2: Saržaj3: Arhitektura4: HTML5: Poverenje6: Linkovi7: Personalizacija8: Društveni mediji9: Prekršaji